Home / Events / Απολογισμός του 5ου Infocom Security Συνεδρίου

Απολογισμός του 5ου Infocom Security Συνεδρίου

infocom security

Με μεγάλη επιτυχία και τη μαζική προσέλευση περισσότερων των 1500 συνέδρων, κατά τη διάρκεια μιας πολύ πλούσιας ημέρας, αναλύθηκαν από δεκάδες καταξιωμένους ομιλητές, εκπροσώπους της ΙΤ αγοράς, οι σαρωτικές αλλαγές που συμβαίνουν στο τοπίο του Ιnformation Security. Έγινε σαφές το γεγονός ότι νέες απειλές αναδύονται καθημερινά, ενώ  αυξάνονται ποσοτικά και ενισχύονται ποιοτικά. Το νέο περιβάλλον στις IT υποδομές των επιχειρήσεων και οργανισμών (cloud, data centers, mobility), καθώς και η εκθετική αύξηση των data που βρίσκονται εκτεθειμένα,  επηρεάζουν σημαντικά όχι μόνο την παράμετρο της ασφάλειας των πληροφοριών και σε κάποιες περιπτώσεις και την ασφάλεια των κρίσιμων υποδομών.

ΝΕΑ_ΕΝΟΤΗΤΑ-1

Στη 1η Ενότητα με τον τίτλο “The New Rules of Cyber Security” ειδικοί στο τομέα της ψηφιακής ασφάλειας ανέδειξαν τους “νέους κανόνες του παιχνιδιού”,  χαρτογραφώντας  τις τάσεις των απειλών και το τοπίο των υποδομών του ΙΤ σήμερα. Επισήμαναν το γεγονός ότι η ψηφιακή ασφάλεια, αποτελεί σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, μια σημαντικότατη πρόκληση για κάθε οργανισμό και επιχείρηση. Οι υπεύθυνοι των τμημάτων IT από τη μια πλευρά, έχουν να αντιμετωπίσουν, τους κινδύνους που κρύβονται σε κακόβουλα λογισμικά και να αμυνθούν απέναντι σε προηγμένες επιθέσεις τύπου APT, ενώ από την άλλη πλευρά, οφείλουν να προσαρμόσουν τα μέτρα προστασίας των δεδομένων τους στο νέο περιβάλλον IT, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από την υιοθέτηση του cloud, του mobility και των άλλων τάσεων.

ΕΝΟΤΗΤΑ_2

Στη 2η Ενότητα με τον τίτλο “How to Be Proactive”, αναλύθηκε ο παράγοντας της πρόληψης των απειλών, έναντι των κρίσιμων δεδομένων των επιχειρήσεων και την αποφυγή των περιστατικών που θέτουν σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία τους. Με εργαλείο τις τεχνολογίες, τις λύσεις, τις υπηρεσίες και τις πολιτικές ασφάλειας. έγινε μία σύνθεση των τμημάτων της διαδρομής που οδηγεί σε μια proactive προσέγγιση στην ψηφιακή ασφάλεια. Οι ομιλητές παρουσίασαν ποικίλα μοντέλα πρόληψης απειλών, τονίζοντας ότι πάντα θα πρέπει να γίνονται προσαρμογές με γνώμονα τις ανάγκες και τη δραστηριότητα της κάθε επιχείρησης. Για να προβλεφθούν οι απειλές, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη τόσο ο εξωτερικός παράγοντας, αλλά δεν θα πρέπει να αγνοηθούν οι εσωτερικές απειλές που έχουν ένα ευρύ φάσμα, από την καθαρή αμέλεια ως την κακόβουλη πρόθεση.

ΕΝΟΤΗΤΑ_3

Στην 3η Ενότητα με τον τίτλο «Building a Smart Protection Strategy», παρουσιάστηκαν βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης των πληροφοριών, αξιολόγησης των απειλών μέσα από την ανάλυση και την καταγραφή περιστατικών. Οι περισσότεροι ομιλητές παρουσίασαν προτάσεις προς την κατεύθυνση δημιουργίας ευφυών λύσεων οι οποίες θα είναι οι πυλώνες μιας στρατηγικής ασφάλειας.

ΕΝΟΤΗΤΑ_4

Στην 4η Ενότητα με τον τίτλο “The Hacking Games” παρουσιάστηκαν οι μέθοδοι προστασίας από στοχευμένες απειλές που εξαπολύουν οι κυβερνοεγκληματίες εναντίον των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Έτσι κεφαλαιώδη ρόλο παίζει η γνώση του προφίλ των hackers σήμερα, τα κίνητρα τους, τη μεθοδολογία, τις τεχνικές και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν, ενώ ταυτόχρονα πρέπει συνεχώς να αναζητούνται οι εσωτερικοί αδύναμοι κρίκοι. Σε κάθε περίπτωση, κοινός τόπος ήταν ότι η επιτυχία, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη γνώση του αντιπάλου, αλλά και στην κατανόηση των δικών μας ευάλωτων σημείων.

Ενδεικτικό της απήχησης που είχαν οι ομιλίες και η θεματολογία, είναι ότι σε όλη τη διάρκεια της ημέρας η συνεδριακή αίθουσα ήταν κατάμεστη και το ενδιαφέρον παρέμεινε αμείωτο έως και την τελευταία παρουσίαση. Έχοντας λάβει πολύτιμα δεδομένα, ολοκληρωμένη πληροφόρηση και τροφή για σκέψη, η αγορά του Information Security ανανέωσε το ραντεβού της για το 6ο Infocom Security στις 6 Απριλίου 2016.

About CyberG

Check Also

Security BSides για πρώτη φορά στην Ελλάδα!

Για πρώτη φορά θα διεξαχθεί στην Ελλάδα ένα συνέδριο Security BSides, το Σάββατο, 25 Ιουνίου …