Τρίτη, 20 Μάρτιος 2018, 10:00 πμ

Θέσεις πρακτικής άσκησης στον ENISA (Μαρούσι Αττικής & Ηράκλειο Κρήτης)

Μια καλή ευκαιρία για να αρχίσει κάποιος την καριέρα του στον τομέα της Ασφάλειας Πληροφοριών και Δικτύων, αλλά και σε άλλους τομείς, είναι αναμφίβολα ο ENISA (European Union Agency for Network and Information Security).

Μια καλή ευκαιρία για να αρχίσει κάποιος την καριέρα του στον τομέα της Ασφάλειας Πληροφοριών και Δικτύων, αλλά και σε άλλους τομείς, είναι αναμφίβολα ο ENISA (European Union Agency for Network and Information Security). Πρόκειται για ευρωπαϊκό οργανισμό, ο οποίος εδρεύει στο Ηράκλειο της Κρήτης και διαθέτει παράρτημα στο Μαρούσι Αττικής. Οι θέσεις είναι εξάμηνης διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης για άλλο ένα εξάμηνο.

Με ανακοίνωσή του, λοιπόν, ο ENISA καλεί όσους ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στους κάτωθι τομείς, να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις:

  1. Network Information Security (NIS), και ειδικότερα Security technologies – Security & resilience of communications networks – Critical Information Infrastructure – NIS standardisation & regulation – Electronic Identity & authentication technologies – Information Security Statistics – Economics of NIS (οι συγκεκριμένες θέσεις αφορούν το παράρτημα στο Μαρούσι Αττικής)

και

  1. Administration and Support, και ειδικότερα General Administration – Financial Administration, Human Resources – Internal Audit – Legal – Information Technology (IT) (οι συγκεκριμένες θέσεις αφορούν την έδρα του οργανισμού στο Ηράκλειο Κρήτης).

Αν κι εσείς ενδιαφέρεστε για κάποια από τις παραπάνω θεματικές, δεν έχετε παρά υποβάλετε αίτηση διαδικτυακά.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Μια καλή ευκαιρία για να αρχίσει κάποιος την καριέρα του στον τομέα της Ασφάλειας Πληροφοριών και Δικτύων, αλλά και σε άλλους τομείς, είναι αναμφίβολα ο ENISA (European Union Agency for Network and Information Security). Πρόκειται για ευρωπαϊκό οργανισμό, ο οποίος εδρεύει στο Ηράκλειο της Κρήτης και διαθέτει παράρτημα στο Μαρούσι…
Χρήσιμο
Ευανάγνωστο

User Rating: 4.85 ( 2 votes)
95

Δείτε επίσης:

Ο ENISA παρουσιάζει δημόσια μια συνέχεια στο πιο διαδεδομένο και αξιόλογο τεχνικό εκπαιδευτικό υλικό του, σχετικά με την Αντιμετώπιση Περιστατικών Απειλών μέσω Κινητών και ανάλυση Τεχνικών Σφαλμάτων.

Νέο εκπαιδευτικό υλικό από τον ENISA σχετικά με την Αντιμετώπιση Περιστατικών Απειλών μέσω Κινητών και ανάλυση Τεχνικών Σφαλμάτων

Ο ENISA παρουσιάζει δημόσια μια συνέχεια στο πιο διαδεδομένο και αξιόλογο τεχνικό εκπαιδευτικό υλικό του, …