Τρίτη, 20 Μάρτιος 2018, 10:05 πμ

Κατανοώντας τους ψηφιακούς κινδύνους στις πυρηνικές υποδομές

Η έκθεση της Clatham House αναφέρεται στον αυξανόμενο κίνδυνο για κυβερνοεπιθέσεις ενάντια σε πυρηνικές υποδομές, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμες υποδομές για κάθε χώρα. Η συνεχή αύξηση αυτού του είδους των επιθέσεων έγκειται στην αύξηση των ψηφιακών συστημάτων σε αυτές τις υποδομές.

Η έκθεση της Clatham House αναφέρεται στον αυξανόμενο κίνδυνο για κυβερνοεπιθέσεις ενάντια σε πυρηνικές υποδομές, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμες υποδομές για κάθε χώρα. Η συνεχή αύξηση αυτού του είδους των επιθέσεων έγκειται στην αύξηση των ψηφιακών συστημάτων σε αυτές τις υποδομές.

Ακόμη η έκθεση της Clatham House αναφέρει την σημαντική έλλειψη σε γνώσεις αλλά και σε πληροφόρηση για τους κινδύνους από κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές και για τους τρόπους αντιμετώπισης σε περίπτωση που αντιληφθούν κάτι τέτοιο.

Η έκθεση μεταξύ άλλων αναφέρει ότι αρκετοί πυρηνικοί σταθμοί είναι προσβάσιμοι από το διαδίκτυο μέσω vpn συνδέσεις, το οποίο μπορούν να εκμεταλλευτούν οι κυβερνοεγκληματίες για να αποκτήσουν πρόσβαση στις κρίσιμες υποδομές.

Επίσης αναφέρεται ότι τμήματα του εξοπλισμού που προορίζονται για τους πυρηνικούς σταθμούς θα μπορούσαν να «παγιδευτούν» από τις γραμμές παραγωγής τους.

Για την αντιμετώπιση και τη διασφάλιση των ψηφιακών συστημάτων του εξοπλισμού των πυρηνικών εγκαταστάσεων μεταξύ άλλων αναφέρεται η εκπαίδευση του προσωπικού, ο περιορισμός του φαινομένου BYOD (bring your own device) κτλ.

Για να διαβάσετε όλη την έκθεση πατήστε εδώ

Η έκθεση της Clatham House αναφέρεται στον αυξανόμενο κίνδυνο για κυβερνοεπιθέσεις ενάντια σε πυρηνικές υποδομές, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμες υποδομές για κάθε χώρα. Η συνεχή αύξηση αυτού του είδους των επιθέσεων έγκειται στην αύξηση των ψηφιακών συστημάτων σε αυτές τις υποδομές. Ακόμη η έκθεση της Clatham House αναφέρει την σημαντική έλλειψη…
Χρήσιμο
Ευανάγνωστο

User Rating: 4.9 ( 1 votes)
96