Τρίτη, 20 Μάρτιος 2018, 10:07 πμ

Η ασφαλής λειτουργία (safe mode) δεν είναι ασφαλής

F8_safemode

Τι είναι η ασφαλής λειτουργία;

Η «ασφαλής λειτουργία» είναι μια επιλογή αντιμετώπισης προβλημάτων των Windows που εκκινεί τον υπολογιστή σας σε κατάσταση περιορισμένων λειτουργιών. Πραγματοποιείται εκκίνηση μόνο των βασικών αρχείων και προγραμμάτων οδήγησης, τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των Windows. Οι λέξεις «ασφαλής λειτουργία» εμφανίζονται στις γωνίες τις οθόνης για να προσδιορίσουν τη λειτουργία των Windows, την οποία χρησιμοποιείτε.

Πότε και γιατί είναι χρήσιμη η ασφαλής λειτουργία;

Η εκκίνηση του υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία είναι πολύ σημαντική για την επίλυση προβλημάτων, διότι περιορίζοντας τα βασικά αρχεία και προγράμματα οδήγησης στα απολύτως απαραίτητα για την εκκίνηση των Windows και εφαρμόζοντας την εις άτοπον απαγωγή, μπορείτε να εντοπίσετε τη πηγή του προβλήματος. Δοκιμάστε να ξεκινήστε όλα τα προγράμματα που χρησιμοποιείτε συνήθως, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων που βρίσκονται στον φάκελο startup, ένα προς ένα για να δείτε εάν το πρόβλημα προκαλείται από κάποιο πρόγραμμα.

«Ο υπολογιστής μου ξεκίνησε σε ασφαλή λειτουργία μόνος του»

Εάν πραγματοποιηθεί εκκίνηση του υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία αυτόματα, χωρίς να ερωτηθείτε, ενδεχομένως υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον υπολογιστή σας, το οποίο εμποδίζει την κανονική έναρξη των Windows. Εάν νομίζετε ότι το αίτιο του προβλήματος μπορεί να είναι κάποιο πρόγραμμα ή κάποια συσκευή που εγκαταστήσατε πρόσφατα, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε την αποκατάσταση από τον Πίνακα Ελέγχου.

Η ασφαλής λειτουργία (safe mode) δεν είναι ασφαλής

Παρά το όνομά της, η «ασφαλής λειτουργία» (safe mode) δεν είναι και τόσο ασφαλής! Στην πραγματικότητα η κανονική λειτουργία είναι περισσότερο ασφαλής καθώς κατά την ασφαλή λειτουργία δεν έχετε ενεργή προστασία από antivirus, anti-malware κ.λπ. και το μόνο που λειτουργεί είναι το ενσωματωμένο τείχος προστασίας των Windows (και αυτό μόνο στη λειτουργία“Safe Mode with Networking”).

Μείνετε συντονισμένοι στο cybersecurity.gr για περισσότερες συμβουλές ασφαλείας!

Τι είναι η ασφαλής λειτουργία; Η "ασφαλής λειτουργία" είναι μια επιλογή αντιμετώπισης προβλημάτων των Windows που εκκινεί τον υπολογιστή σας σε κατάσταση περιορισμένων λειτουργιών. Πραγματοποιείται εκκίνηση μόνο των βασικών αρχείων και προγραμμάτων οδήγησης, τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των Windows. Οι λέξεις "ασφαλής λειτουργία" εμφανίζονται στις γωνίες τις…
Χρήσιμο
Ευανάγνωστο

User Rating: 4.35 ( 3 votes)
96

Δείτε επίσης:

Την ετήσια έκθεση "Windows Exploitation in 2016" εξέδωσε η ESET, στην οποία συνοψίζονται τα "θετικά και αρνητικά" που παρουσιάστηκαν στο πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα, τα Microsoft Windows. Στις 25 σελίδες της έκθεσης, η ESET αναλύει τις ευπάθειες που εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, παρέχοντας λεπτομέρειες σχετικά με τα πιο ευάλωτα επιμέρους στοιχεία, όπως τον Internet Explorer και τα User-Mode Components των Windows.

Τα κύρια κενά ασφαλείας των Windows για το 2016

Την ετήσια έκθεση «Windows Exploitation in 2016» εξέδωσε η ESET, στην οποία συνοψίζονται τα «θετικά …