Τρίτη, 20 Μάρτιος 2018, 3:56 πμ

Ενημερώσεις ασφαλείας για Firefox & Firefox ESR

Το ίδρυμα Mozilla κυκλοφόρησε ενημερώσεις ασφαλείας για την αντιμετώπιση μιας κρίσιμης ευπάθειας στους περιηγητές.Το ίδρυμα Mozilla κυκλοφόρησε ενημερώσεις ασφαλείας για την αντιμετώπιση μιας κρίσιμης ευπάθειας στους περιηγητές. Εκμεταλλευόμενος κάποιος κακόβουλος χρήστης αυτή την ευπάθεια μπορεί να πετύχει τον απομακρυσμένο έλεγχο του συστήματος. Οι διαθέσιμες ενημερώσεις περιλαμβάνουν: 40.0.3 ESR 38.2.1 To cybersecurity.gr συμβουλεύει τους χρήστες και τους διαχειριστές να διαβάσουν τις συμβουλές ασφαλείας για τον και τον ESR και να προβούν στις απαραίτητες ενημερώσεις ασφαλείας. Το ίδρυμα Mozilla κυκλοφόρησε ενημερώσεις ασφαλείας για την αντιμετώπιση μιας κρίσιμης ευπάθειας στους περιηγητές και ESR. Εκμεταλλευόμενος κάποιος κακόβουλος χρήστης αυτή την ευπάθεια μπορεί να πετύχει τον απομακρυσμένο έλεγχο του συστήματος. Οι διαθέσιμες ενημερώσεις περιλαμβάνουν: 40.0.3 ESR 38.2.1 To cybersecurity.gr συμβουλεύει τους χρήστες και τους διαχειριστές να διαβάσουν τις συμβουλές ασφαλείας για τον Firefox και τον Firefox ESR και να προβούν στις απαραίτητες ενημερώσεις ασφαλείας.

Το ίδρυμα Mozilla κυκλοφόρησε ενημερώσεις ασφαλείας για την αντιμετώπιση μιας κρίσιμης ευπάθειας στους περιηγητές Firefox και Firefox ESR. Εκμεταλλευόμενος κάποιος κακόβουλος χρήστης αυτή την ευπάθεια μπορεί να πετύχει τον απομακρυσμένο έλεγχο του συστήματος.

Οι διαθέσιμες ενημερώσεις περιλαμβάνουν:

  • Firefox 40.0.3
  • Firefox ESR 38.2.1

To cybersecurity.gr συμβουλεύει τους χρήστες και τους διαχειριστές να διαβάσουν τις συμβουλές ασφαλείας για τον Firefox και τον Firefox ESR και να προβούν στις απαραίτητες ενημερώσεις ασφαλείας.

Το ίδρυμα Mozilla κυκλοφόρησε ενημερώσεις ασφαλείας για την αντιμετώπιση μιας κρίσιμης ευπάθειας στους περιηγητές Firefox και Firefox ESR. Εκμεταλλευόμενος κάποιος κακόβουλος χρήστης αυτή την ευπάθεια μπορεί να πετύχει τον απομακρυσμένο έλεγχο του συστήματος. Οι διαθέσιμες ενημερώσεις περιλαμβάνουν: Firefox 40.0.3 Firefox ESR 38.2.1 To cybersecurity.gr συμβουλεύει τους χρήστες και τους διαχειριστές να…
Χρήσιμο
Ευανάγνωστο

User Rating: 3.95 ( 1 votes)
100

Δείτε επίσης:

Ένα κρίσιμο κενό ασφαλείας στον Mozilla Firefox, το οποίο μπορούσε να επιτρέψει σε hackers να εκτελέσουν κακόβουλο κώδικα σε υπολογιστές με λειτουργικά συστήματα Windows, Linux και macOS, ώστε να αποκαλύψουν την ταυτότητα χρηστών του δικτύου ανωνυμίας Tor, διορθώθηκε με patch που ανέπτυξαν οι developers της Mozilla σε συνεργασία με αυτούς του Tor browser - ο οποίος βασίζεται στην ίδια μηχανή.

Κρίσιμο κενό ασφαλείας εντοπίστηκε στους Mozilla Firefox και Tor browser

Ένα κρίσιμο κενό ασφαλείας στον Mozilla Firefox, το οποίο μπορούσε να επιτρέψει σε hackers να …