Home / Miscellaneous / Εργαστήριο Πληροφόρησης & Κυβερνοασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Εργαστήριο Πληροφόρησης & Κυβερνοασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Εργαστήριο Πληροφόρησης & Κυβερνοασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Στην ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφόρησης (Intelligence) και Κυβερνοασφάλειας (Cybersecurity) προχώρησε το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Σκοπός είναι να αποτελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο φορέα παραγωγής πρωτογενούς έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης καθώς και να καλύψει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, όσο και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, γενικότερα.

Ειδικότερο αντικείμενο του εργαστηρίου θα είναι η έρευνα και η μελέτη της επίπτωσης της Πληροφόρησης και της Κυβερνοασφάλειας στη Διεθνή Πολιτική (Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική), στους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Θεσμούς και στην Διεθνή Οικονομική, γενικότερα, και στην ελληνική εξωτερική, αμυντική πολιτική και υψηλή στρατηγική ειδικότερα.

Αναλυτικά, στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Β – 1194 / 2015) αναφέρονται τα εξής:

Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφόρησης (Intelligence) και Κυβερνοασφάλειας (Cybersecurity) στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και καθορισμός του Εσωτερικού του κανονισμού.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 48, του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173) και την παρ. 22γ του άρθρου 13, του Ν. 3149/2003 «Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141).
 2. Τις διατάξεις της παρ. 1γ, του άρθρου 4, τουΝ. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α΄ 159).
 3. Τις διατάξεις της παρ. 5α, του άρθρου 80, του Ν. 4009/2011 «Δομή λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258).
 5. Το Π.δ. 74 (ΦΕΚ 119, τ.Α΄, 28−5−2013) «Ίδρυση Σχολών−κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς».
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 7. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών (συνεδρίαση 14−5−2015).
 8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συνεδρίαση 4−6−2015).
 9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφόρησης (Intelligence) και Κυβερνοασφάλειας (Cybersecurity) στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και τον καθορισμό του Εσωτερικού του κανονισμού.

Άρθρο 1

Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Εργαστήριο «Πληροφόρησης (Intelligence) και Κυβερνοασφάλειας (Cybersecurity)», το οποίο δραστηριοποιείται στη διεξαγωγή ερευνητικού και επαγγελματικού έργου σε θέματα που σχετίζονται άμεσα και έμμεσα με το γνωστικό αντικείμενο που περιγράφει ο τίτλος του.

Άρθρο 2

Σκοπός

Κύριος σκοπός του Εργαστηρίου Πληροφόρησης (Intelligence) και Κυβερνοασφάλειας (Cybersecurity) είναι να αποτελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο φορέα παραγωγής πρωτογενούς έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης καθώς και να καλύψει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, όσο και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, γενικότερα. Το αντικείμενο του εργαστηρίου θα είναι η έρευνα και η μελέτη της επίπτωσης της Πληροφόρησης και της Κυβερνοασφάλειας στη Διεθνή Πολιτική (Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική), στους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Θεσμούς και στην Διεθνή Οικονομική, γενικότερα, και στην ελληνική εξωτερική, αμυντική πολιτική και υψηλή στρατηγική ειδικότερα.

Άρθρο 3

Τομείς δραστηριότητας

Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου συνοψίζονται στην εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στη βασική έρευνα και εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και στην εφαρμοσμένη έρευνα καθώς και την εκπόνηση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου.

Πιο συγκεκριμένα, η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου επικεντρώνεται στους εξής τομείς:

 • Προαγωγή της επιστήμης στα γνωστικά αντικείμενα που δραστηριοποιείται.
 • Ανάπτυξης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
 • Κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
 • Δημιουργία θεωρητικής, επιστημονικής και τεχνολογικής υποδομής για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη διδασκαλία των σχετικών με τα αντικείμενα του Εργαστηρίου προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος.
 • Διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, αυτοδύναμα ή στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα συναφή με τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
 • Ανάπτυξη και καλλιέργεια νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη μεθοδολογική, θεωρητική και επιστημονική ανάπτυξη των πεδίων της Πληροφόρησης και της Κυβερνοασφάλειας.
 • Συντονισμός των σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων σε όλους τους επιμέρους ερευνητικούς χώρους και τη λειτουργική διασύνδεσή τους από επιστημονική ή διοικητική άποψη.
 • Παροχή υπηρεσιών προς ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς υπό τη μορφή της παροχής εξειδικευμένου και υψηλής ποιότητας έργου σε επίπεδο μελετών, συμβουλευτικών υπηρεσιών και συνεργασιών σε ερευνητικά προγράμματα.
 • Ανάπτυξη συνεργασιών κάθε μορφής, επιστημονική, εκπαιδευτική, ερευνητική, λειτουργική, συμβατική ή άλλη με όλα τα ελληνικά και διεθνή Ινστιτούτα, Κέντρα Ερευνών, ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιστημονικούς και λοιπούς φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιστημονικοί τους στόχοι συμπίπτουν, είναι συναφείς ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου, μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας, ολοκληρωμένης επιστημονικής προσέγγισης και συλλογικής εργασίας.
 • Διάχυση της παρεχόμενης γνώσης μέσω της δημοσίευσης επιστημονικών άρθρων, βιβλίων, μονογραφιών κλπ.
 • Δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για τη συμμετοχή των προπτυχιακών φοιτητών οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα ερευνητικά προγράμματα και την προώθηση μεταπτυχιακών φοιτητών προς εξειδίκευση για τη μελλοντική στελέχωση του Εργαστηρίου με το κατάλληλο ερευνητικό προσωπικό.
 • Οργάνωση ή συν−διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, συμποσίων, συνεδρίων με ειδικούς επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό για την προώθηση των στόχων και την καθιέρωση του Εργαστηρίου.

Άρθρο 4

Προσωπικό

Το εργαστήριο στελεχώνεται βάσει της κείμενης νομοθεσίας και των σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων συλλογικών οργάνων από μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ή/και άλλων Τμημάτων ή/και Ιδρυμάτων, που κατέχουν θέσεις των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, από εξωτερικούς συνεργάτες – ειδικούς επιστήμονες και από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 5

Διοίκηση − Αρμοδιότητες

 1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς που ορίζεται με την υφιστάμενη νομοθεσία.
 2. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Εργαστηρίου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου.

Άρθρο 6

Εγκατάσταση – Λειτουργία

 1. Το εργαστήριο λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου Πειραιώς και σε χώρους που παραχωρούνται σ’ αυτό για την εγκατάσταση του τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διεξαγωγή των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Στο χώρο εγκατάστασης του εργαστηρίου τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του.
 2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που πραγματοποιείται στο Εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
 3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρήση των διαθέσιμων υλικών πόρων (χώρων, τεχνικού εξοπλισμού και λοιπών υλικών) που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους του, καθώς και την προστασία του εξοπλισμού και των εν γένει εγκαταστάσεων του εργαστηρίου.
 4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές που διαθέτουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
 5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα του τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 7

Έσοδα

Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:

i) Την εκτέλεση ερευνητικών ή/και αναπτυξιακών προγραμμάτων η χρηματοδότηση των οποίων μπορεί να πραγματοποιείται από φορείς του ιδιωτικού ή και του δημόσιου τομέα, κ.α.

ii) Τα έσοδα από τη διεξαγωγή ειδικών ημερίδων, σεμιναρίων, διαλέξεων

iii) Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων.

iv) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

v) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και φυσικά πρόσωπα.

vi) Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τους σκοπούς των εργαστηρίων, γενικότερα, και του οικείου εργαστηρίου, ειδικότερα.

vii) Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Διευκρινίζεται ότι η οικονομική διαχείριση των εσόδων που θα προέρχονται από την εκτέλεση κάθε είδους έργων και των σχετικών δαπανών θα γίνεται από το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πειραιώς).

Άρθρο 8

Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων.

Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 5 Ιουνίου 2015

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

About CyberG

Check Also

Ηγετικό ρόλο στην αγορά του blockchain διεκδικεί η Ε.Ε.

Ηγετική θέση στο χώρο νέων ψηφιακών τεχνολογιών, όπως αυτός της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech), επιχειρεί να …